دوره ویدیویی مشارکت در ساخت

محتوای دوره

مباحث مشارکت در ساخت

 • مقدمه
  04:19
 • بخش اول
  03:43
 • چه زمانی رو مشارکت کار کنیم؟
  03:53
 • پیش نیاز و الزامات در مشارکت
  03:35
 • مشارکت کجا رایجه؟
  03:38
 • پیش نیاز و الزامات در مشارکت 2
  08:40
 • پیدا کردن فایل 1
  11:16
 • پیدا کردن فایل 2
  02:51
 • پیدا کردن فایل 3
  04:47
 • پیدا کردن فایل 4
  03:44
 • پیدا کردن فایل 5
  01:10
 • پیدا کردن فایل 6
  02:20
 • پیدا کردن فایل 7
  02:25
 • سهم شرکا رو چجوری بدم؟
  02:27
 • متقاعد سازی مالکین
  11:10
 • متقاعدسازی مالکین 2
  04:06
 • متقاعدسازی مالکین 3
  01:13
 • متقاعدسازی مالکین 4
  00:53
 • متقاعدسازی مالکین 5
  01:54
 • بالعوض
  06:51
 • قرض الحسنه
  02:38
 • سکرت کار کردن
  09:54

رتبه بندی و نظرات دانشجویان

هنوز بررسی نشده است
هنوز بررسی نشده است
سبد خرید
Call Now Button