پلن پایه

لوگو نوشتاری یا تصویری
تومان 3000000
 • کیفیت ایده و اجرا "خوب"
 • ویرایش 2 مرتبه
 • ارائه طرح جدید
 • ارائه فایل
 • تحویل 3 روزه
 • طراحی نیمه اختصاصی

پلن اقتصادی

لوگو تصویری (آرم)
تومان 4000000
 • کیفیت ایده و اجرا "خوب"
 • ویرایش 3 مرتبه
 • ارائه طرح جدید 2 مرتبه
 • ارائه فایل
 • تحویل 7 روزه
 • طراحی اختصاصی

پلن استاندارد

لوگو تایپ ( نوشتاری)
تومان 5000000
 • کیفیت ایده و اجرا " حرفه ای"
 • ویرایش 3 الی 4 مرتبه
 • ارائه طرح جدید 2 مرتبه
 • ارائه فایل
 • تحویل 7 روزه
 • طراحی اختصاصی
پیشنهادی

پلن حرفه ای

لوگو ترکیبی(نوشتاری و تصویری)
تومان 7000000
 • کیفیت ایده و اجرا "عالی"
 • ویرایش 5 مرتبه
 • ارائه طرح جدید 3 مرتبه
 • ارائه فایل
 • تحویل 10 روزه
 • طراحی اختصاصی

طراحی لوگو

برای ثبت درخواست طراحی لوگو 
شمارتو بزار تماس میگیریم

سبد خرید

اگر در ارتباط با دوره های آنلاین و حضوری آکادمی سوال داری

شمارتو بزار :

Call Now Button