دوره MBA املاک و مستغلات(وزارت علوم )

# تاریخ شروع دوره مدت دوره هزینه دوره حضوری هزینه دوره آنلاین ثبت نام در دوره
1 ۱۲ آذر ۴ روز متوالی | ۱۶ ساعت آموزش ۶.۵۰۰ میلیون تومان ۴.۹۰۰ میلیون تومان ۰۲۱۸۷۷۰۰۸۵۹
2 ۱۷ دی ۴ روز متوالی | ۱۶ ساعت آموزش ۶.۵۰۰ میلیون تومان ۴.۹۰۰ میلیون تومان ۰۲۱۸۷۷۰۰۸۵۹

دوره آموزش املاک مشاور حرفه‌ای (پریمیر)

# تاریخ شروع دوره مدت دوره هزینه دوره حضوری هزینه دوره آنلاین ثبت نام در دوره
1 ۱۲ آذر ۴ روز متوالی | ۱۶ ساعت آموزش ۶.۵۰۰ میلیون تومان ۴.۹۰۰ میلیون تومان ۰۲۱۸۷۷۰۰۸۵۹
2 ۱۷ دی ۴ روز متوالی | ۱۶ ساعت آموزش ۶.۵۰۰ میلیون تومان ۴.۹۰۰ میلیون تومان ۰۲۱۸۷۷۰۰۸۵۹

دوره حقوقی پلاس املاک (+ ورکشاپ قراردادنویسی)

# تاریخ شروع دوره مدت دوره هزینه دوره حضوری هزینه دوره آنلاین ثبت نام در دوره
1 ۱۲ آذر ۴ روز متوالی | ۱۶ ساعت آموزش ۶.۵۰۰ میلیون تومان ۴.۹۰۰ میلیون تومان ۰۲۱۸۷۷۰۰۸۵۹
2 ۱۷ دی ۴ روز متوالی | ۱۶ ساعت آموزش ۶.۵۰۰ میلیون تومان ۴.۹۰۰ میلیون تومان ۰۲۱۸۷۷۰۰۸۵۹

دوره آموزش املاک مشاور مدرن (VIP)

# تاریخ شروع دوره مدت دوره هزینه دوره حضوری هزینه دوره آنلاین ثبت نام در دوره
1 ۱۲ آذر ۴ روز متوالی | ۱۶ ساعت آموزش ۶.۵۰۰ میلیون تومان ۴.۹۰۰ میلیون تومان ۰۲۱۸۷۷۰۰۸۵۹
2 ۱۷ دی ۴ روز متوالی | ۱۶ ساعت آموزش ۶.۵۰۰ میلیون تومان ۴.۹۰۰ میلیون تومان ۰۲۱۸۷۷۰۰۸۵۹

دوره آموزش قرارداد مشارکت در ساخت

# تاریخ شروع دوره مدت دوره هزینه دوره حضوری هزینه دوره آنلاین ثبت نام در دوره
1 ۱۲ آذر ۴ روز متوالی | ۱۶ ساعت آموزش ۶.۵۰۰ میلیون تومان ۴.۹۰۰ میلیون تومان ۰۲۱۸۷۷۰۰۸۵۹
2 ۱۷ دی ۴ روز متوالی | ۱۶ ساعت آموزش ۶.۵۰۰ میلیون تومان ۴.۹۰۰ میلیون تومان ۰۲۱۸۷۷۰۰۸۵۹

دوره مقدماتی آموزش املاک +A

# تاریخ شروع دوره مدت دوره هزینه دوره حضوری هزینه دوره آنلاین ثبت نام در دوره
1 ۱۲ آذر ۴ روز متوالی | ۱۶ ساعت آموزش ۶.۵۰۰ میلیون تومان ۴.۹۰۰ میلیون تومان ۰۲۱۸۷۷۰۰۸۵۹
2 ۱۷ دی ۴ روز متوالی | ۱۶ ساعت آموزش ۶.۵۰۰ میلیون تومان ۴.۹۰۰ میلیون تومان ۰۲۱۸۷۷۰۰۸۵۹
سبد خرید

اگر در ارتباط با دوره های آنلاین و حضوری آکادمی سوال داری

شمارتو بزار :

Call Now Button